Головна | Реєстрація | Вхід Приветствую Вас Гость | RSS

[Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
ФОРУМ » Справочная » ЗАГСы » Алименты
Алименты
ukr-mamikДата: Чт, 2009-10-22, 9:44:13 AM | Сообщение # 1
Admin
Город: любимый
Група: Admin
Сообщений: 2491


Статус: Offline
Науково-практичний коментар Сімейного Кодексу України. Розділ II.Шлюб. Права та обов'язки подружжя.(ст.21-120) › Глава 9 Права та обов'язки подружжя по утриманню

Стаття 84. Право дружини на утримання під час вагітності та у разі проживання з нею дитини

1. Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.

2. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка - бать­ка дитини до досягнення дитиною трьох років.

3. Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка до досягнення дитиною шести років.

4. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою прожи­ває дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріаль­ного становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу.

5. Аліменти, присуджені дружині під час вагітності, сплачуються після на­родження дитини без додаткового рішення суду.

6. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою прожи­ває дитина, має і в разі розірвання шлюбу.

1. В СК України вперше закріплено спеціальні окремі правила, які встано­влюють право на утримання з урахуванням статевих особливостей: 1) дружи­ни під час вагітності та у разі проживання з нею дитини (ст. 84 СК України); 2) чоловіка у разі проживання з ним дитини (ст. 86 СК України). Раніше подібні правила вкрай лаконічно містилися в єдиній загальній нормі ст. 32 Кодексу про шлюб та сім'ю України 1969 р. і викликали на практиці багато запитань. В ново­му СК України їх деталізовано і вдосконалено.

2. Обов'язки по вихованню, догляду, розвитку дитини значно більшою мірою виконуються тим з подружжя (з колишнього подружжя), з яким дитина прожи­ває. Відомо, що, незважаючи на юридично закріплений принцип гендерної рівно­сті (ч. 6 ст. 7 СК України), у переважній більшості випадків догляд за дитиною здійснює її мати. Період вагітності також пов'язаний з особливим біологічним станом жінки. Тому можливості жінки для самореалізації у будь-якій сфері під час вагітності та опікування малолітньою дитиною є певною мірою обмежени­ми. Закон передбачає, що чоловік зобов'язаний брати участь у забезпеченні мате­ріального благополуччя дружини протягом її вагітності та перших років після народження дитини.

3. Право дружини на утримання виникає на підставі складу юридичних фак­тів: 1)вагітність або проживання з нею дитини, яка не досягла трьох років або шести років, якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку; 2)походження дитини від чоловіка (кровне споріднення) або наявність між ни­ми іншого юридично значущого зв'язку (усиновлення, факт біологічного похо­дження); 3)здатність чоловіка надавати матеріальну допомогу. Для виник­нення у дружини права на аліменти від її чоловіка потрібна сукупність вказаних вище фактів.

4. Вагітність означає особливий стан жінки, який існує у період розвитку в її організмі плоду. В юридичному розумінні вагітність - це юридичний факт-стан, з наявністю якого закон пов'язує важливі правові наслідки. Зокрема вагітність є одним з юридичних фактів, який надає жінці право на одержання утримання від її чоловіка. При цьому вагітність не пов'язана з непрацездатністю жінки, тобто жінка не повинна доводити, що у такий період вона не може працювати і її трудо­ва функція суттєво обмежена.
Вагітність є підставою для стягнення аліментів на користь дружини у сукуп­ності з іншими обставинами, зокрема, здатністю чоловіка надавати дружині мате­ріальну допомогу. Більш складним є питання про наявність такої умови як похо­дження дитини від чоловіка (кровне споріднення). Звертає на себе увагу, що факт ~ входження дитини від чоловіка (кровне споріднення) не зазначений як умова виникнення права дружини на утримання під час вагітності (ч. 1 ст. 84 СК України). Це пояснюється тим, що за законом лише після народження: а) визначається похо­дження дитини (ст. ст. 122, 133, ч. З ст. 144 СК України); б) здійснюється оспорю­вання батьківства (ч. З ст. 136 СК України).
Таким чином, чоловік зобов'язаний надавати утримання дружині під час її вагітності навіть у тому випадку, коли він не є батьком дитини. Якщо він оспорить батьківство після народження дитини, то його обов'язок буде припинятися лише після набрання сили відповідним рішенням суду про виключення відомостей про чоловіка як про батька дитини (ст. 136 СК України). На жаль, закон не визначає долю сум сплачених аліментів, хоча такі суми можуть бути значними.
З аналізу ч. 2 ст. 85 СК України можна зробити висновок, що право дружини на утримання припиняється лише на майбутнє. Відповідно, суми сплачених аліментів не підлягають поверненню. Таке рішення вбачається невиправданим. Більш справедливим було б інше розв'язання питання. З урахуванням того, що до регу­лювання сімейних відносин можуть застосовуватися норми Цивільного кодексу України (ст. 8 СК України), можна було б вважати, що суми сплачених чоловіком аліментів є майном, яке було набуте дружиною без достатньої правової підстави (ст. 1212 ЦК України).

4. Відповідно до ч. ч. 2 і 3 коментованої статті право дружини на утримання виникає в разі проживання з нею дитини. На перший погляд здається, що мова йде про проживання дитини виключно з матір'ю, окремо від батька дитини. Про­те це не зовсім так. Роздільне проживання подружжя не є необхідною умовою ви­никнення у дружини права на утримання. У випадку розірвання шлюбу роз'їзд колишнього подружжя нерідко не відбувається, зокрема у зв'язку зі складними житловими умовами, тому сторони фактично можуть залишатися проживати в одному будинку (квартирі). Свого часу в п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 16 «Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України» від 12.06.1998 р. вказувалося, що батьки можуть проживати окремо, у тому числі в одній квартирі. Тому умова - «дружина, з якою проживає дитина» - може мати місце і тоді, коли батьки, хоча і проживають в одному будин­ку (квартирі), не складають однієї сім'ї і реально дитина проживає лише з її ма­тір'ю. Доказом цього факту може бути рішення суду, в якому буде встановлено, що дитина після розірвання шлюбу батьків залишається проживати з матір'ю. При вирішенні спору щодо права на утримання між сторонами, які перебувають у шлюбі, суд має виходити з того, хто з подружжя самостійно опікується дити­ною.

5. Чоловік зобов'язаний утримувати дружину, з якою проживає дитина, тіль­ки у разі, якщо він є батьком цієї дитини. В ч. З коментованої статті, на відміну від ч. 2, вимога щодо батьківства не зазначена, втім, не викликає сумніву, що правило є єдиним для обох випадків. Таким чином, мати дитини, яка має вади фі­зичного або психічного розвитку, набуває право на утримання від свого чоловіка у тому разі, якщо він є батьком дитини.

6. Згідно з ч. 4 ст. 84 СК України право на утримання виникає у дружини незалежно від її: а) працевлаштування; б) матеріального становища.
Опікування дитиною певною мірою обмежує можливості працевлаштування особи. Втім, потреба в матеріальній допомозі того з подружжя, хто опікується ди­тиною, не є вирішальною для існування права на утримання. Відповідно до зако­ну в даному випадку право на утримання не залежить від того, чи працює особа, та від її матеріального стану. Право на утримання виникає і тоді, якщо особа є працездатною. Разом з тим зазначені обставини, безсумнівно, враховуються су­дом при визначенні розміру аліментів. Раніше дружина мала право на утримання після досягнення дитиною трьох років лише за умови перебування у відпустці по догляду за хворою дитиною (ст. 32 КпШС України 1969 p.).

7. Право на утримання під час вагітності виникає лише за умови перебування жінки у шлюбі. В ст. 91 СК України, в якій закріплено право на утримання жін­ки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, немає посилання на ч. 1ст. 84 СК України. Право на утримання у зв'язку з вагітністю виникає у шлюбі з моменту зачаття і триває протягом всього періоду вагітності. Якщо жінка завагіт­ніла до укладення шлюбу, право на утримання від чоловіка виникає з моменту укладення шлюбу. Хоча право на утримання у зв'язку з вагітністю припиняється з моменту народження дитини, одночасно за необхідних умов виникає право на утримання відповідно до ч. 2 ст. 84 СК України. Тому після народження дитини немає необхідності повторно звертатися до суду з іншою вимогою - про надання утримання до досягнення дитиною трьох років. Право особи на утримання у зв'язку з проживанням з нею дитини триває до досягнення дитиною відповідного віку (трьох або шести років).

8. Відповідно до ч. З коментованої статті право на утримання виникає у випад­ку, якщо внаслідок особливостей свого розвитку дитина має фізичні або психіч­ні вади, що зумовлюють необхідність особливого догляду за нею, регулярних медичних оглядів, лікувальних курсів, неможливість відвідування звичайних дитячих закладів тощо. Однак при цьому дитина не є інвалідом. З часом по мірі розвитку дитини ситуація може змінитися на краще, тому відповідно до закону право на утримання триває до досягнення нею шести років. Якщо ситуація не поліпшилася за передбачених законом умов, право особи, з якою проживає така дитина, на утримання може виникати на підставі ст. 88 СК України.

9. В ч. 6 коментованої статті міститься два самостійних правила.
По-перше, вагітна дружина має право на утримання і після розірвання шлю­бу. Це означає, що жінка, яка завагітніла під час шлюбу, може одержувати алі­менти з колишнього чоловіка також після розірвання шлюбу. Головне, щоб ва­гітність настала під час шлюбу. Ця обставина може визначатися за правилами, встановленими ч. 2 ст. 122 СК України. Вважається, що вагітність настала за час шлюбу, якщо дитина може бути народжена жінкою до спливу 10 місяців після припинення шлюбу.
По-друге, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від свого колишнього чоловіка і після розірвання шлюбу. При цьому можливі два ви­падки: а) дитина проживала з матір'ю до розірвання шлюбу і продовжує прожи­вати з нею після розірвання шлюбу; б) дитина стала проживати з матір'ю після розірвання шлюбу між батьками.

10. В статті не передбачено жодних особливостей на випадок проживання з одним з подружжя одночасно кількох дітей. Дана обставина не має бути визна­чальною при вирішенні питання про розмір аліментів на утримання того з по­дружжя, з яким проживають діти. Іншими словами, розмір аліментів на одного з подружжя визначається незалежно від того, один або кілька дітей проживають разом з ним. Кількість дітей має значення при визначенні розміру аліментів на дітей, а не на одного з подружжя.

11. Дружина може мати право на утримання за наявності одночасно декількох підстав, наприклад, у зв'язку з вагітністю і у зв'язку з проживанням з нею дити­ни. Друга вагітність дружини, з якою проживає перша дитина, не створює додат­кового права на утримання від чоловіка і не може виступати підставою для зміни розміру присуджених на утримання дружини аліментів. Лише в разі припинення права дружини на утримання у зв'язку з проживанням з нею дитини (наприклад, після досягнення дитиною відповідного віку), право дружини на утримання у зв'язку з вагітністю отримує самостійне існування.

12. У СК України відсутнє спеціальне положення на випадок, якщо діти про­живають з кожним з подружжя (колишнього подружжя). Суд у такій ситуації має розглянути спір про надання утримання за позовом кожного з подружжя і, з'ясувавши їх можливість надавати матеріальну допомогу, стягнути аліменти на користь менш забезпеченого з них у твердій грошовій сумі. У такому порядку аліменти мають стягуватися, лише якщо в кожного з батьків проживають їхні спільні діти.

13. У СК України не закріплено право інших осіб, наприклад, баби, діда у ви­падку проживання з ними дитини на утримання від її батьків.

14. В коментованій статті особливості визначення розміру аліментів судом не передбачені, тому слід керуватися положеннями ст. 80 СК України.

apelyacia.org.ua/ 
ФОРУМ » Справочная » ЗАГСы » Алименты
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:


При копіюванні любых матеріалів обов"язкове гіперпосилання на сайт //ukr-mamik.at.ua Всі права захищені © 2007-2023